ผู้การฯกาฬสินธุ์มอบบัตรพลเมืองสีขาวให้ชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร

*****กาฬสินธุ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ หรือผู้การฯโป้ง  ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย พ.ต.อ.พงศ์ศักดิ์ วีระศิริ ผกก.สภ.หนองกุงศรี นายสัญญพงศ์ ศิริเรืองวัฒนา ปลัดอำเภอ หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายสุรพงษ์ ภูโทถ้ำ นายกทต.หนองกุงศรี นายสมบูรณ์ นาสาทรประธาน กต.ตร.สภ.หนองกุงศรี นายสมดี โคตรตาแสง สาธารณสุขอำเภอ พร้อมหน.สาวนราชการ อสม.กำนัน ผญบ. ร่วมทำพิธีมอบบัตรสีขาวพลเมืองที่ผ่านการตรวจและคัดกรองการดำเนินการงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้กับคนใจชุมชนบ้านหนองกุงศรีหมู่ที่ 1ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ จำนวน 102รายเมื่อวันที่ 17 มิ.ย.65

*****  พล.ต.ต.วรวัฒน์ กล่าวว่า โครงการดำเนินการงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาตินั้น เพื่อพัฒนาการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนและหมู่บ้าน โดยเป็นการเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ได้เข้าใจและรับรู้ รับทราบถึงภัยที่เกิดจากปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด  เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและหมู่บ้าน ในการที่จะสร้างรูปแบบ นำร่องในพื้นที่ทั่ว จ.กาฬสินธุ์   ทั้งนี้ เพื่อให้สังคมผู้นำในหมู่บ้านและชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ที่สำคัญให้คนในท้องถิ่นดูแลผู้ที่ติดยาเสพติดในชุมชนร่วมกัน เพื่อแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทุกระดับชั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน

*****ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ กล่าวอีกว่า ทางสภ.หนองกุงศรี ได้คัดเลือกบ้านหนองกุงศรีหมู่ที่1เป็นหมู่บ้านเป้าหมายใช้เวลาดำเนินการเป็นเวลา3เดือน ครั้งได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนได้ดูแลตัวเอง ดูแลครอบครัว และดูว่าทางจนท.ที่มาบักหลักค้างคืนพักแรมหลับนอนร่วมทุกข์สุขกับชาวบ้านว่ามีปัญหาอะไรมั๊ย ทุกอย่างต้องผ่านขบวนการตรวจสอบทุกขั้นตอนก่อนถึงจะผ่านและได้บัตรพลเมืองสีขาว เพราะเราใช้ธรรมะบำบัด ดนตรีบำบัด การบำบัด จิตอาสาบำบัด วันนี้ตรวจครั้งแรกก็เจอไป21ราย แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือ โดยเฉพาะหมูบ้านหนองกุงศรีหมู่1พึ่งได้ดำเนินการไปได้ประมาณ3อาทิตย์ ครั้งนี้มีรายชื่อผู้รับบัตรพลเมืองสีขาวจำนวน 102ราย เบื้องต้นจะ มอบสติ๊กเกอร์ให้กับครัวเรือนที่ผ่าน และหากทำได้ทุกครัวเรือนก็จะเชิญหมู่บ้านไปรับธงขาวกับท่านผู้ว่าราชการในลำดับต่อไป

       สมบูรณ์ นาสาทร/รายงาน