รพ,ค่ายสุริยพงษ์ นำชุดแพทย์เคลื่อนที่ “ดูแลวีรบุรุษทหารผ่านศึก เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

*****น่าน..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.คณิศร  อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 พร้อมด้วย พ.ท.สรารักษ์ ชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ นำชุดแพทย์เคลื่อนที่  ร่วมกับสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตน่าน เยี่ยมให้กำลังใจวีรบุรุษทหารผ่านศึก พร้อมทั้งให้บริการทางการแพทย์ และมอบของอุปโภค บริโภค ผักปลอดสารพิษ จากโครงการทหารพันธุ์ดีน่านให้กับทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ และครอบครัวในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากวีรกรรมความกล้าหาญ เเละ ความเสียสละในสนามรบอดีต ณ ตำบลไขยสถาน และต.สะเนียง อ.เมืองน่านเมื่อวันที่ 19 มิ.ย.65

*****พล.ต.คณิศร  กล่าวว่า เนื่องจากทหารผ่านศึกบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงระบบการบริการสุขภาพได้ มีความลําบาก ในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ เนื่องจากสภาพความพิการเป็นผู้ป่วยติดเตียง ขาดทุนทรัพย์ ทําให้ไม่ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้องและได้คุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนเป็นส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ของทหารผ่านศึกและครอบครัว ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัว การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันบรรเทา ภาวะสุขภาพที่เป็นอยู่หรือโรคที่อาจจะเกิดในอนาคต รวมทั้งเพื่อให้การดูแลทหารผ่านศึกและครอบครัว แบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ

*****โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เยี่ยมให้กำลังใจทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ และครอบครัว พร้อมทั้งนำชุดแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ได้ดำเนินการให้บริการตรวจโรคเบื้องต้น มอบกล่องยาสามัญประจำบ้าน ในการนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 ได้มอบของอุปโภค บริโภค ผักปลอดสารพิษ จากโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ให้กับทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพอีกด้วย นอกจากนี้ชุดแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ได้มีการให้ความรู้แนะนำการดูแลทหารผ่านศึกที่เป็นผู้ป่วยพิการทุพพลภาพ  ผู้ป่วยติดเตียง แนะนำการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเป็นแผลกดทับ ในการช่วยเหลือครั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี รวมทั้งเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนต่อไป

ประสิทธิ์  ผึ้งสุข/รายงาน