ประธาน กกต. เป็นประธานพิธีปิดการอบรมการปฏิบัติงานระดับชำนาญการพิเศษ

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.65 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานระดับชำนาญการพิเศษ พร้อมมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะให้กับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานระดับชำนาญการพิเศษ จำนวนทั้งสิ้น 255 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม และหัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง โดยมี ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แก่ นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ นายวีระ ยี่แพร พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ และนายเกรียงไกร พานดอกไม้  เข้าร่วมในพิธีปิดการอบรมด้วย ณ ห้องประชุมคอนเวนชัน ชั้น 4 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

*****ทั้งนี้ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ มีทักษะที่ถึงพร้อมในการเป็นหัวหน้ากลุ่มงาน ตลอดจนมีธรรมาภิบาลและจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นกำลังสำคัญในการผลักดัน และสนับสนุนให้การทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนต่อไป