“ปกรณ์ มหรรณพ” กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน

*****น่าน..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22มิ.ย.65 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยนางสาวโชติกา แก้วผล ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ  ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน รับฟังการบรรยายสรุป การดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ผ่านมาของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน ในการนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แนวทางการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

*****โดยมี นายชาญชัย สมาคม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน  นางสาวกานต์ธิดา เย็นใจมา รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน