รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือชุดความรู้และสื่อเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชน

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.65 นายวีระ ยี่เเพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือชุดความรู้และสื่อเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อเตรียมการอบรมพลเมืองคุณภาพให้เเก่โฆษกประจำมหาวิทยาลัย เเละเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรมสัมมนาทบทวนผลการสร้างพลเมืองคุณภาพ (Big Forum) ระหว่างวันที่ 21-22 มิ.ย.65 ณ โรงแรมมิราเคิลเเกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและพนักงานของสำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม