ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี

*****นนทบุรี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.65 นายอิทธิพร  บุญประคอง  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมี ร.ต.อ.หญิงวฤนธร ตั้งตฤษณกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี นายสมหมาย อุบลวรรณา รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยพนักงาน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีร่วมรับฟัง และให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี