ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

*****สระบุรี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 มิ.ยง65 นายอิทธิพร  บุญประคอง  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมี พ.ต.ต. อุทัย บุญรอดผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี  นางประพันธ์ตรี เกียรติบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยพนักงาน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรีร่วมรับฟัง และให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี