สุโขทัยจัด”Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” สานแนวพระราชดำริ“ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพิ่มมูลค่าผ้าไทย สร้างรายได้ให้ชุมชน

*****สุโขทัย..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานในพิธีเปิดการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้า และอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดขึ้นที่โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.65 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา)

*****เป็นหนึ่งในโครงการตามแนวพระราชดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ประจำปี 2565 ที่จะร่วมสืบสานพระราชปณิธาน พร้อมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไทย และสร้างรายได้แก่ชุมชนท้องถิ่น สร้างความมั่นคงเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รองผู้ว่าราชการราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธี

*****ภายในบริเวณได้มีกลุ่มผู้ผลิต และผู้ประกอบการ  OTOP ประเภทผ้า และช่างทอผ้า จำนวน 60 กลุ่มในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ พิษณุโลก พิจิตร ตาก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ และ สุโขทัย  ได้นำผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ที่มีลวดลาย สีสันสวยงาม ของแต่ละชุมชนท้องถิ่นมาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มช่องทาง การตลาด รวมทั้งได้อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบลายผ้าขิดพระราชทาน“ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย และช่างทอผ้าให้สามารถนำลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ไปเป็นต้นแบบ และพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าตามอัตลักษณ์พื้นถิ่น สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน ต่อไป