ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี เพื่อรับฟังปัญหา

*****ปทุมธานี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.65 นายอิทธิพร  บุญประคอง  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมี นายป้องปราการ โสธรเทวาพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี  นายอมร รัชตังกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยพนักงาน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี ร่วมรับฟัง และให้การต้อนรับ ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี