“วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี” หรือผู้ว่าฯปู ผวจ.อ่างทอง อดีตพ่อเมืองศรีสะเกษ สนับสนุน2ล้านบาทเพื่อปรับปรุงตกแต่งพิพิธภัณฑ์ชาวกูย อ.ปรางค์กู่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

rbt

*****ศรีสะเกษ ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ชาวกูย ซึ่งอำเภอปรางค์กู่ จัดขึ้นที่เกาะกลางน้ำบ้านกู่ ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ เมื่อวันที่28 มิ.ย.65โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.อ่างทอง อดีต ผวจ.ศรีสะเกษ นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายชาเมศ พรหมเย็น ผอ.สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซี่ยมสยาม) นายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายก อบจ.ศรีสะเกษ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนชาวอำเภอปรางค์กู่ ร่วมในพิธี นายวิทยา ไชยเดชกำจร นายอำเภอปรางค์กู่ ให้การต้อนรับ

rbt

*****นายวิทยา ไชยเดชกำจร นายอำเภอปรางค์กู่ กล่าวว่า ด้วยอำเภอปรางค์กู่ได้มีการปรับปรุงตกแต่งอาคารพิพิธภัณฑ์ชาวกูยแต่ยังขาดงบประมาณในการปรับปรุง นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.อ่างทอง อดีต ผวจ.ศรีสะเกษ และนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะกัลยาณมิตรในบุญ ได้อนุเคราะห์ดำเนินการระดมงบประมาณจากการทอดกฐิน/ผ้าป่าวัดมฤคทายวัน ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ โดยงบประมาณส่วนหนึ่งนำมาปรับปรุงตกแต่งพิพิธภัณฑ์ชาวกูย จำนวน 2,000,000 บาท ให้เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ซึ่งดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

*****นายอำเภอปรางค์กู่ กล่าวอีกว่า ดังนั้นเพื่อให้การเปิดใช้ประโยชน์อาคารพิพิธภัณฑ์ชาวกูยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นขวัญกำลังใจต่อผู้ปฏิบัติงานหรือผู้อยู่อาศัยและผู้เข้าใช้บริการอาคารพิพิธภัณฑ์ ให้เป็นไปตามขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี จึงได้ประกอบพิธีเปิดและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชาวกุยขึ้น เป็นที่เก็บวัตถุโบราณ สิ่งของมีค่าที่ควรแก่การศึกษาเรียนรู้ของชาวกูย เพื่อเป็นประโยชน์ในวันข้างหน้าสืบต่อไป” นายวิทยา กล่าว.

 

ณัฐธรชนม์  สิริโชติสกุล /รายงาน