1 ตุลาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

กกต. มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในฐานะปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองดีของสังคม

*****ชลบุรี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง มอบหมายให้ นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางรจนา มโนธรรม หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม ตัวแทนจากเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบประกาศเกียรติคุณแก่นายสายพิณ พรมเปี่ยม ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองดีของสังคม  ด้วยการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

*****แม้ว่าจะประสบอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่นายสายพิณฯ ก็ยังคงรักษาสิทธิตามหน้าที่ของประชาชนชาวไทยอย่างดียิ่ง เพราะการเลือกตั้ง ถือเป็นกิจกรรมที่จำเป็นอย่างยิ่งในการปกครอง   ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การปฏิบัติหน้าที่ของนายสายพิณฯ จึงเป็นสิ่งควรชื่นชมยกย่อง และเป็นแบบอย่างในความเป็นพลเมืองคุณภาพให้กับบุคคลอื่นๆต่อไป