update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

บริษัท PTT LNG เปิดให้ ปชช.เที่ยวชมพันธุ์ไม้เมืองหนาว ที่มีการนำก๊าชผ่านกระบวนการทำความเย็นมาเลี้ยงพันธุ์ไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ภายในอาคารโดม

*****ระยอง..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าเที่ยวชม“อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา”ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านหนองแฟบ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง ภายในอาคารโดมมีการปลูกพันธุ์ไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ โดยใช้ก๊าช LNG มาใช้ผ่านกระบวนการแล้วใช้ความเย็นที่ได้จากก๊าช LNG มาใช้ในเลี้ยงพันธุ์ไม้เมืองหนาวดังกล่าว

*****นายอมร ณ ถลาง รอง กก.ผจก.ใหญ่บริหารงานองค์กร และผู้บริหาร บ.PTT LNG กล่าวว่า สำหรับ อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษาดังกล่าว เป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หมายถึง อาคารจัดแสดงพันธุ์พืชต่างๆ โดยได้ออกแบบตัวอาคารให้มีเอกลักษณ์ที่สื่อถึงถังเก็บ LNG ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบหลักของสถานีแอลเอ็นจี ได้อย่างชัดเจน ถือเป็นอาคารสำนักงานที่มีความทันสมัย ประหยัดพลังงาน มีการออกแบบให้ใช้ประโยชน์จากความเย็นในกระบวนการผลิต LNG ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และสังคม ชุมชนโดยรอบ

*****นอกจากนี้ยังสามารถจัดสรรพื้นที่เพื่อแสดงพันธุ์ไม้เมืองหนาวที่ปลูกและดูแลรักษาให้เจริญเติบโตจากความเย็นในกระบวนการผลิต LNG ตลอดทั้งปี ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดระยองได้ในอนาคต ทั้งนี้จะเปิดให้ ปชช.ชมฟรีทุกวันจันทร์-เสาร๋

 นิตยา  ทุมมานนท์/รายงาน