“สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์” กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี

 

*****สระบุรี..ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 30 ก.ย.65  ในการนี้ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมี พ.ต.ต. อุทัย บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี