5 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

“ปกรณ์ มหรรณพ” กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุทัยธานี

*****อุทัยธานี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 ต.ค.65 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางสาวโชติกา แก้วผล รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและวิชาการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุทัยธานี รับฟังการบรรยายสรุป การดำเนินการจัดการการเลือกตั้ง ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ผ่านมาของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุทัยธานี

*****ในการนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แนวทางการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดการลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี นางสาวสง่า ทาทอง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุทัยธานี นายสำรวม บุญล้น รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุทัยธานี พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุทัยธานี ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี