“อิทธิพร บุญประคอง” ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่ารวายงานว่า นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมในพิธีเปิดด้วย โดยมี นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้กล่าวรายงาน

*****นับเป็นการปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 198 คน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกที่ดี ตลอดจนมีระเบียบวินัย และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม  ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร