สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเบตงร่วมกับชมรมลูกเสือชาวบ้าน และชาวบ้านจิตอาสาอำเภอเบตง ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดีจากผ้าไทยชนิดต่าง ๆ

*****ยะลา..ผู้สื่อข่ารวายงานว่า นางมาเรียม จอหวัง พัฒนาการอำเภอเบตง  พร้อมด้วยนางนุชนาต จันทรมงคล ชมรมลูกเสือชาวบ้าน และชาวบ้านจิตอาสาอำเภอเบตง ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดีจากผ้าไทยชนิดต่าง ๆ เพื่อนำไปตกแต่งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในงานกาชาด ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด  “9 ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย” 8 – 18 ธ.ค.65 ที่สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร  เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยครบ 66 ปี

*****นางมาเรียม เผยว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการ เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยทรงวิริยะ อุตสาหะ ตรากตรำพระวรกาย ด้วยสายพระเนตรที่กว้างไกล ด้วยน้ำพระทัยที่เมตตา เพื่อให้พี่น้องประชาชนพสกนิกรชาวไทย ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี   ชาวอำเภอเบตง จึงพร้อมใจกันร่วมถวายความจงรักภักดี โดยการนำผ้าไทยชนิดต่าง ๆ  มาประดิษฐ์เป็นผีเสื้อที่มีความสวยสดงดงาม มีรูปแบบ รูปลักษณ์ ลวดลายที่หลากหลาย ถือเป็นการร่วมทำสิ่งที่ดีถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งผีเสื้อแห่งความจงรักภักดีจากผ้าไทย เพื่อนำไปตกแต่งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในงานกาชาด ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด  “9 ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย” 8 – 18 ธ.ค.65 ที่สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

*****สำหรับผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี” มีแนวคิดมาจากเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบ้านถ้ำติ้ว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2525 ได้ทรงมีพระราชเสาวนีย์กับราษฎร ความว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า” ซึ่งนับตั้งแต่บัดนั้นจนถึงปัจจุบัน ป่าไม้ทั่วประเทศไทยล้วนมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร สร้างคุณค่า สร้างคุณภาพชีวิต ให้กับพี่น้องประชาชน รวมไปถึงสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับทรัพยากรทางธรรมชาติ โดย ผีเสื้อ ถือเป็นแมลงที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ด้วยเพราะน้ำพระราชหฤทัยแห่งองค์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทำให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดีใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และน้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชเสาวนีย์ ในการร่วมกันปลูกป่า ปลูกต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ อันแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่พระองค์ท่าน

*****ส่วนภายในงานกาชาดปีนี้มีการจัดนิทรรศการ การเล่นเกม อาทิ สอยดาวเสี่ยงโชคชิงรางวัล เวทีการแสดง ร้านจำหน่ายสินค้าหลากหลาย และร้านอาหารต่าง ๆ ชมนิทรรศการ ถ่ายรูปเช็คอิน รับกล้าไม้ ดาวน์โหลดสติกเกอร์ไลน์ และกิจกรรมอื่นๆ มากมาย จัดเต็มให้เดินเที่ยวกันอย่างสนุกสนาน โดยในปีนี้มีการจัดงานเป็นพิเศษในรูปแบบผสมผสาน ทั้ง On Ground และทาง Online 24 ชั่วโมงที่ www.งานกาชาด.com

เจษฎา สิริโยทัย/รายงาน