“อิทธิพร บุญประคอง” ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะร่วมกิจกรรมงาน เดิน-วิ่ง เพื่อรณรงค์ส่งเสริม คุณธรรม ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง ครั้งที่ 3จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช.

******นนทบุรี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 พ.ย.65 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ร่วมกิจกรรมงาน เดิน-วิ่ง เพื่อรณรงค์ส่งเสริม คุณธรรม ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด “GOOD GUY RUN 2022” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

******จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่าย รวมพลังวิ่งเพื่อส่งเสริมความดี ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เชิดชูคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นต้นแบบของสังคม ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อำเภอเมืองนนทบุรี