กกต.จัดบรรยายในหัวข้อ “กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อเพิ่มจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ภาคใต้

*****ภูเก็ต..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 ก.พ.66 นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ผวจ.ภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด รุ่นที่ 3  โดยบรรยายในหัวข้อ “กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อเพิ่มจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.” โดยการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ภาคีเครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งทุกระดับ รวมทั้งก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายสื่อมวลชนและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการปฏิบัติงานร่วมกัน ณ โรงแรมดารา ภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต

*****ด้าน พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ นายเจริญ แก้วยอดหล้า และนายคณิศร นุชนาฏ ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด รุ่นที่ 3  บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพของนักสื่อสารและการออกแบบสารในยุคดิจิทัล” “การเป็นนักสื่อสารที่ทรงพลัง” และ “การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.”

*****โดยการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ภาคีเครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งทุกระดับ รวมทั้งก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายสื่อมวลชนและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการปฏิบัติงานร่วมกัน ณ โรงแรมดารา ภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต