4 ตุลาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

น้องอรสา คำโพนรัตน์ สาวงามตำบลคำพอุง คว้ารางวัลชนะเลิศนางงามบุญข้าวจี่ ประจำปี 2566 อำเภอโพธิ์ชัย

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.ฉลาด ขามช่วง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย เป็นประธานเปิดการจัดประกวดนางงามข้าวจี่ประจำปี 2566 ณ เวทีสนามที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ อำเภอโพธิ์ชัย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น พ่อค้า คหบดี และชาวอำเภอโพธิ์ชัย เข้าร่วมกิจกรรม

*****นางดวงจันทร์ ยวงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์/ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายประกวดนางงามข้าวจี่ ประจำปี 2566 กล่าวว่า อำเภอโพธิ์ชัยได้จัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ของดีโพธิ์ชัยขึ้นระหว่างวันที่ 4- 9 กุมภาพันธ์ 2566 และได้จัดการงานประกวดนางงามข้าวจี่ขึ้น เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ของดีโพธิ์ชัย ที่ชาวโพธิ์ชัยได้ร่วมกันขึ้น เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอโพธิ์ชัยมาเป็นเวลานาน ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ อำเภอโพธิ์ชัย

*****การประกาดนางามข้าวจี่ ใน วันนี้ มีสาวงามผู้เข้าประกาด ที่เป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆเป็นผู้สนับสนุนส่งสาวงามเข้าประกวด โดยมีผลการประกวดดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอรสา คำโพนรัตน์ จากเทศบาลตำบลคำพอุง รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวปาริชาติ เสาร์สูง จากเทศบาลตำบลไชยวารี และรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นางสาวสุนิตา ผดุงสัตย์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย  การจัดการประกวดในครั้งนี้ได้รับงบสนับสนุนจาก อำเภอโพธิ์ชัย เทศบาลตำบลชัยวารี ได้รับการสนับสนุนจาก ภาครัฐ และภาคเอกชน อำเภอโพธิ์ชัย

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ