update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ผอ.แขวงทางหลวงชนบทระยอง แจง วงเวียนปี่พระอภัยมณี เป็นโครงการแก้ปัญหาจุดเสี่ยง ใช้งบประมาณ 2,375,050 บาท เพื่อลดอุบัติเหตุ

 

*****ระยอง..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีชาวระยอง วิจารณ์ การก่อสร้างวงเวียนปี่พระอภัยมณี บริเวณทางแยกหน้าโรงเรียนกวงฮั้ว ถ.ค2 ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง ที่ไม่สมดุล เพราะสร้างปี่ขนาดใหญ่ ฐานกว้าง 2.5 เมตร สูง 10 เมตร สร้างจากไฟเบอร์ มีรูปปั้นพระอภัยมณี สูง 2 เมตร สร้างจากอลูมีเนียม อยู่ด้านบนของปี่ มองแทบไม่เห็น นอกจากนี้การสร้างวงเวียนดังกล่าวยังทำให้การจราจรติดขัดเป็นแถวยาว โดยเฉพาะช่วงเช้าและช่วงเด็กนักเรียนเลิกเรียน ทั้งที่ก่อนหน้านี้การจราจรไม่ติดขัดขนาดนี้ นอกจากนี้ยังข้องใจกับงบประมาณการก่อสร้างกว่าสองล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทจ.ระยอง ชาวบ้านวอนแก้ไขด่วน เดือดร้อนกันมากกับปัญหารถติด จนกลายเป็นประเด็นดราม่า ชาวเน็ตมีการนำภาพปี่ใหญ่มาตัดต่อเป็นภาพ จรวด สากกะเบือ และ ภาพต่างๆ จนเป็นทีาถูกใจของชาวระยองตามที่เสนอไปแล้;

*****เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายอติราช  วราวิกสิต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระยอง ได้เปิดเผยทางโทรศัพท์ เกี่ยวกับกรณีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์ รูปแบบของวงเวียนปี่พระอภัยมณี ซึ่งเป็นโครงการของแขวงทางหลวงชนบทระยองจริง*โครงการดังกล่าวเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ชื่อโครงการ แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงจุดอันตรายเพื่อป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนในจังหวัดระยอง  สถานที่ดำเนินการ ถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท สาย รย.5037 แยกทางหลวงชนบท รย.4006 – บ้านเชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง

*****โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางในการคมนาคม ระยะทางดำเนินการ 5.775 กม.ใช้งบประมาณ 39,989,000.00 บาท เพื่อปรับปรุงเสริมผิวลาดยาง (ASPHALT CONCRETE) ระยะทาง 4.639 กม.งานขยายถนน คสล. ระยะทาง 0.813 กม.งานก่อสร้างวงเวียนฯปี่พระอภัยมณี จำนวน 1 แห่ง โดยเริ่มสัญญา 26 พฤษภาคม 2565 สิ้นสุดสัญญา 20 มีนาคม 2566 ระยะเวลาดำเนินการ 298 วัน (รวมขยายสัญญาฯ) เป็นงบปรับปรุงผิวจราจร และระบบระบายน้ำ 37,613,950 บาท คิดเป็น 94.06% ของโครงการ และ งบประมาณก่อสร้างปฏิมากรรมปี่พระอภัยมณี 2,375,050 บาท คิดเป็น 5.94% ของโครงการ

*****หลักการและเหตุผลที่ต้องสร้าง วงเวียน “ปี่พระอภัยมณี” เพื่อต้องการลดจุดขัดแย้งบริเวณทางแยก เพราะว่าบริเวณทาง 4 แยก มีปริมาณจุดขัดแย้ง 32 จุด แต่วงเวียนมีจุดขัดแย้งเพียง 8 จุด ซึ่งบริเวณจุดนี้แยกนี้ ก่อนเคยติดตั้งสัญญาณไฟจราจรมาแล้ว แต่ประชาชนขอให้ยกเลิก เพราะทำให้รถติด กับใช้เวลานานกว่าจะผ่านทางแยกไปได้ หลังจากที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร บริเวณทางแยกนี้จึงไม่มีการควบคุมการจราจร ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่เคารพกฎจราจรและ เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น จึงมีโครงการก่อสร้างวงเวียน ปี่พระอภัยมณี เพื่อชะลอความเร็วของผู้ใช้รถใช้ถนน และ ลดการเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ ยังเพิ่มแลนด์มาร์คแห่งใหม่ให้จังหวัดระยอง อีก 1 แห่ง วงเวียนสร้างเป็นสัญลักษณ์รูปปี่และพระอภัยมณี เป็นสัญญลักษณ์ของจังหวัดระยอง โดยสร้างขี้นเพื่อเป็นการระลึกถึงกวีเอกของไทยนามว่า “ท่านสุนทรโวหาร (ภู่) “ ครั้งเมื่อยังมีชีวิตอยู่ในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น

*****หากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทั้งการเสริมผิวทางลาดยาง การติดตั้งป้ายจราจร การตีเส้นจราจร การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง แขวงทางหลวงชนบทระยอง จะดำเนินการต่อดังนี้1.จัดเจ้าหน้าที่ไปอำนวยการจราจร ช่องรถติด เช้า-เย็น2.จัดเจ้าหน้าที่ ไปชี้แจง แจกโบชัวร์ แนะนำวิธีการใช้วงเวียน ผู้ใช้เส้นทาง 3.รับฟังปัญหา และข้อแนะนำมาปรับปรุงแก้ไข ให้สมบูรณ์ต่อไป และรับรองว่าจะเกิดความปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

 นิตยา  ทุมมานนท์/ระยอง