4 ตุลาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

จัดโครงการสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อร้างความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ผู้ประกอบการ

*****ร้อยเอ็ด.. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผวจ.ร้อยเอ็ด ประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประดับทอง อาคารแกรนด์บอลรูม โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้น

*****ทั้งนี้เพื่อให้สถานประกอบกิจการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม และดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้ถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข รวมถึงเพื่อชี้แจงการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้แก่ การให้เงินกู้ยืม และการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน โดยมีผู้ประกอบกิจการภาคเอกชน เข้าร่วมการสัมมนาฯ จำนวน 50 คน

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ