8 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

อำเภอบ้านลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของอ.บ้านนาเศรษฐกิจพอเพียง” และขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลเข้มแข็ง ใน 3 มิติ

*****นครนายก..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายบรรพต รัตนเกตุ นายอำเภอบ้านนา จ.นครนายก ประธานในพิธีประกาศวาระและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา โดยมีนายสมหมาย วันเพ็ญ นายก อบต.ป่าขะ ให้การต้อนรับ  นายกมล ปาลา พัฒนากรอำเภอบ้านนา กล่าวรายงานว่า ร่วมกับภาคีเครือข่าย 7 ภาคี  พร้อมร่วมลงนามตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตำบลที่มีความเข้มแข็งใน 3 มิติ มั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน  มีกลไกลขับเคลื่อน เครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับตำบล และ 7 ภาคีเครือข่าย

*****ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาตนเองสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง คนในชุมชนมีงาน มีอาชีพ มีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงานพัฒนาด้านต่าง ๆ ผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ร่วมกันขับเคลื่อนงานพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น Change for Good เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมและสามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง โอกาสนี้ร่วมกิจกรรม ถังขยะเปียกรักษ์โลก และปลูกผักสวนครัว ที่ว่างสร้างอาหารอีกด้วย