4 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

นอภ.สามโคก จ.ปทุมธานี ประธานในพิธีปิดการอบรม”โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูทางสังคมจังหวัด

*****ปทุมธานี..ผู้สื่อขาวรายงานว่า  นางวิพร แววศรีผ่อง นอภ.สามโคก จ.ปทุมธานี ประธานในพิธีปิดการอบรม”โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูทางสังคมจังหวัดปทุมธานี การบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง CBTx” พร้อมมอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม สาขาอำเภอสามโคก (ศาลาการเปรียญวัดไก่เตี้ย) ม.1 ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ซึ่งมีผู้ที่ติดยาเสพติดที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 50 คน โดยนายนิรวัฒน์ นาคจาด ปลัด อ.สามโคก หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง กล่าวรายงาน นอกจากนี้ยังมี พ.ท.คณิฐ​ณ์​ เรียงวงสีห์ หน.ฝ่ายข่าว และชุด ชรต.103 ผู้นำท้องถิ่น นายกเทศบาล นายก อบต. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผญบ. ผช.ผญบ. สารวัตรกำนัน อาสาสมัครรักษาดินแดน อ.สามโคก เข้าร่วมงานดังกล่าว

*****นางวิพร แววศรีผ่อง นอภ.สามโคก กล่าวว่า ตามที่กระทวงมหาดไทย แจ้งให้จังหวัด/อำเภอ บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด/ผู้ค้า และผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พร้อมทั้งได้จัดทำโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ของศูนย์ฟื้นฟูทางสังคมจังหวัด การบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง CBT x ซึ่งอำเภอสามโคก ได้จัดทำการฝึกอบรมโครงการดังกล่าวนี้ โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาไพบูลย์ ฐิตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ยและเจ้าคณะ ต.สามโคก ให้มาจัดที่วัดไก่เตี้ย ม.1 ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 9-23 มีนาคม 2566 เป็นเวลาทั้งหมด 15 วัน

*****โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 คน จาก 11 ตำบล ซึ่งระหว่างการอบรมผู้เข้ารับการอบรมได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและผู้เข้ารับการอบรมมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ ซึ่งดูได้จากตอนก่อนเข้ารับการฝึกอบรมและหลังเข้ารับการฝึกอบรม พร้อมทั้งผู้รับการอบรมได้มีการฝึกอาชีพ ซึ่งจะทำให้สามารถนำอาชีพที่ได้รับการอบรมไปใช้ได้ในสังคมต่อไป และ ผู้เข้าอบรมทุกคนก็ได้มีการกล่าวปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดและจะไม่ขอไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจะเป็นคนดีของสังคม และหลังจากมีการปิดการอบรมโครงการนี้แล้วก็จะมีการติดตามผล เยี่ยมเยียนความเป็นอยู่และตรวจหาผลยาเสพติดของทุกคนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม / รายงาน