4 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ผู้ว่าฯมหาสารคาม เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 เน้นบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

*****มหาสารคาม..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม ประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เมื่อเย็นวันที่ 5 เม.ย.66 โดยมี นายนพสิทธิ์  อุดมสุวรรณกุล รองผวจ.พร้อมด้วย นายผดุงศักดิ์  อิ่มเอิบ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม นายเฉลียว หวังค้ำกลาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาคเอกชน เข้าร่วม พร้อมรับมอบสิ่งของเยี่ยมจุดตรวจ และร่วมแจกแผ่นพับ ใบปลิว ประชาสัมพันธ์แก่ผู้สัญจร เพื่อการขับขี่รถอย่างปลอดภัย

*****ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดมหาสารคาม ได้กำหนดการดำเนินงานป้องกันและ                ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 11- 17  เมษายน 2566 ภายใต้ชื่อการรณรงค์ว่า “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”เป้าหมายเพื่อให้สามารถลดจำนวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต โดยบูรณาการทำงานในรูปแบบประชารัฐ มีการตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ จุดสกัดชุมชน หมู่บ้าน และจุดบริการประชาชน ระดับพื้นที่ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

*****นายเกียรติศักดิ์  กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี เป็นช่วงที่มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันและเป็นช่วงที่มีประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างจังหวัด ทำให้ปริมาณการใช้รถใช้ถนนมีจำนวนมาก ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ  ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมหาสารคาม จึงจำเป็นต้องบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ร่วมรณรงค์และร่วมปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566

***** โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การจัดตั้งจุดบริการประชาชนที่ปลอดภัย เน้นจอดพักผ่อนระหว่างเดินทาง อีกทั้งดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ มาตรการทั่วไป และมาตรการเน้นหนัก ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยให้เน้นการควบคุมความเร็วและเมาสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ และให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับรถจักรยานยนต์ รถโดยสารสาธารณะ และรถกระบะที่บรรทุกผู้โดยสารท้ายกระบะ ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ให้มีการควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ หรือโดยสารยานพาหนะ การควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  โดยให้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างเคร่งครัด เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน