4 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

นายกสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง (MPE) มธ.ประชุมหารือทำความเข้าใจ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสู่การก่อตั้ง มูลนิธิ “เด็กดีศรีสุราษฎร์”

*****สุราษฎร์ธานี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.มาโนช เพ็ชรชู นายกสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง (MPE) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานประชุมหารือทำความเข้าใจ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสู่การก่อตั้ง มูลนิธิ “เด็กดีศรีสุราษฎร์” โดยมี นายสำเริง สุวรรณพงค์ ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 น.ส.ปวิชญา สินน้อย รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 นางกมลภักดิ์ มุขรัษฎา ผอ.รร.บ้านหนองเรียน นางจินดา ยกทอง ผอ.รร.บ้านทรายทอง นายสุรพงศ์ ศุทธางกูร ผอ.รร.บ้านห้วยใหญ่ นางจิตต์อำภรณ์ นนทฤทธิ์ ผอ.รร.บ้านคลองยา น.ส.พยอม เพชรน่วม ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุม โรงเรียนบ้านหนองเรียน อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

*****ในการนี้ ดร.มาโนช เพ็ชรชู   นายกสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง (MPE) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีแนวคิดด้านการส่งเสริมคอยให้การสนับสนุนด้านการจัดการศึกษามาโดยตลอด และยังมีเป้าหมายสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ในการพัฒนาสถานศึกษา ของพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้มีแนวคิดที่จะจัดตั้งมูลนิธิ “เด็กดีศรีสุราษฎร์” เพื่อให้การสนับสนุน ทุนการศึกษาและการพัฒนาสถานศึกษาต่อไปอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ ดร.มาโนช ยังได้มอบเงินจำนวน 100 000 บาท ให้กับ สจ.เอกชัย สุทธิรักษ์ นายภัทรพล คงทอง นายก อบต.นาใต้ และสมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบ้านนาเดิม ร่วมรับมอบ เพื่อนำไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุอึกด้วย