8 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ผวจ.สกลนคร ประธานพิธีปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม

*****สกลนคร..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผวจ.สกลนคร ประธานพิธีปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม  จังหวัดสกลนคร  สาขาอำเภอวานรนิวาส รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม บ้านแสงเจริญหมู่ 8 ตำบล อินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร มีผู้ผ่านอบรมมาจากพื้นที่ทั้งหมด 14 ตำบลรวมทั้งสิ้น 55 คน ระยะเวลาในการฝึกอบรม 14 คืน 15 วัน โดยมี นายสุขสันติ วิเวก นายอำเภอวานรนิวาส กล่าวรายงาน  นางอารีรัตน์ วิเวกนายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส และคณะหัวหน้าส่วนราชการ นายก อปท.ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยากรและครูฝึก กำนัน สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสกลนคร ผู้ใหญ่บ้านร่วมต้อนรับและร่วมปิดพิธีโครงการ

มังกร แสโสดา-อ๊อดบริสุทธิ์/ รายงาน