4 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ นำสวดมนต์อุทิศถวายบรรพบุรุษในเขตกำแพงเมืองพิชัยเก่า”

*****อุตรดิตถ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผวจ.อุตรดิตถ์ ประธานในพิธีเจริญพุทธมนต์ และสวดมนต์อุทิศถวายบรรพบุรุษ เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ได้สร้างบ้านแปงเมืองให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข และเพื่อสร้างสำนึกให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่มีความรัก ความผูกพัน และมีความตระหนักร่วมในการพิทักษ์รักษา รวมทั้งพัฒนาต่อยอดมรดกวัฒนธรรมโบราณสถานให้เจริญบริเวณโบราณสถานพระปรางค์ 5.10 พื้นที่เขตกำแพงเมืองพิชัยเก่า ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย โดยมีพระปัญญากรโมลี เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพระสงฆ์ร่วมเจริญพุทธมนต์ จำนวน 129 รูป พร้อมด้วย นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอพิชัย ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมในพิธีกว่า 100 คน

ประสิทธิ์  ผึ้งสุข/รายงาน