4 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

เมืองระยองดึงศักยภาพการท่องเที่ยวแต่ละอำเภอ ค้นหาแหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้อม ภายใต้”โครงการผู้ว่าพาทัวร์@8 อำเภอ มุ่งชวน นทท.เที่ยวชมให้เกิดการกระจายรายได้ในพื้นที่

 

*****ระยอง..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 เม.ย. ว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รอง ผวจ.ระยอง ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าฯ พร้อมด้วย นางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง นายคีรีวัฒน์ อ้นพร้อม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทน อปท. และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง เดินทางไปสำรวจศักยภาพ และค้นหาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.วังจันทร์ โดยเข้าเที่ยวชมสวนผลไม้ท่องเที่ยวเชิงเกษตร “สวนละไม”ปลูกผลไม้พื้นที่ 500 ไร่ ริมเขา  ต.ป่ายุบใน และ”โฮมสเตย์บ้านไร่นายพล” ท้ายอ่างเก็บน้ำประแสร์ ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์

*****ว่าที่ ร.ต.พิรุณ กล่าวว่า โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเดือนละ 2 อำเภอ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนในการเตรียมความพร้อมรองรับ นทท.ด้วยการสำรวจศักยภาพการท่องเที่ยวของแต่ละอำเภอทั้ง 8 อำเภอ นำสู่การส่งเสริมพัฒนาต่อยอด รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์ดึงดูด นทท.มาท่องเที่ยวในจังหวัดระยองเพิ่มมากขึ้นต่อไป

*****ด้านนางกัญญ์ชลา กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ สอดรับกับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ต้องการให้เกิดการกระจายรายได้ในพื้นที่ จึงได้จัดโครงการผู้ว่าพาทัวร์@8 อำเภอขึ้นมา ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 แล้ว เพื่อค้นหาแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละอำเภอที่มีความพร้อม นำมาพัฒนา และต่อยอดจัดทำแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ นทท.รับทราบอย่างทั่วถึง

นิตยา  ทุมมานนท์/รายงาน