8 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ และวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ประจำปี 2566

*****นนทบุรี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายทิศชัย หงษ์ศิรินทนาถ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรม วันแรงงานแห่งชาติ และวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2566 จัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดนนทบุรี และเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน ที่วัดไผ่เหลือง (แยกบางพลู)  ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง

*****โดยมีหน่วยงานภาคราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานดังกล่าว จำนวน 87 คน กิจจกรรมประกอบด้วยการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตจากการทำงาน ได้แก่ การถวายภัตตาหาร และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแด่พระภิกษุสงฆ์ และการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ได้แก่ การปล่อยพันธุ์ปลา  และการปลูกต้นไม้เมื่อวันทมี่ 10 พ.ค.66