8 ธันวาคม 2023
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ชมรมมุสลิมสัมพันธ์เบตงจัดงาน YATEEM BETON อย่าปล่อยให้หนู (เด็กกำพร้า) เดียวดาย

*****ยะลา..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายระเด่น มะสะมะแอ รองนายก อบจ.ยะลา ประธานเปิดงาน  YATEEM BETON อย่าปล่อยให้หนู (เด็กกำพร้า) เดียวดาย “ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ทางชมรมมุสลิมสัมพันธ์เบตงจัดขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือเด็กกำพร้าใน สนองการปฏิบัติศาสนกิจของผู้ศรัทธาด้านการดูแล และอุปการะเด็กกำพร้า เสริมสร้างความรักความสามัคคีภายในสังคม และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการดูแลสังคม สนองนโยบายของภาครัฐ ทางด้านการพัฒนาและการยกระดับสังคม  โดยมีผู้ปกครองนำบุตร หลาน ที่เป็นเด็กกำพร้า เข้าร่วมกิจกรรม  กว่าจำนวน 200 คน พร้อมชมการแสดงอานาซีดของนักเรียน รับฟังการบรรยายธรรม การมอบทุน แจกถุงยังชีพ แจกของขวัญให้เด็กกำพร้า  สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

 

*****นายตีรมีซีร์ อิตำ ประธานชมรมมุสลิมสัมพันธ์เบตง จ.ยะลา กล่าวว่า ชมรมมุสลิมสัมพันธ์เบตงเพื่อเด็กกำพร้า ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549  โดยกลุ่มมุสลิมทุกแขนงสาขาอาชีพ ที่มีเจตนารมณ์อันแนวแน่บนหลักการแห่งความเป็น “ประชาชาติเดียวกัน” ภายในสังคมที่มีความหลากหลายทางด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม โดยการอยู่ร่วมกันช่วยเหลือกันโดยอาศัยหลักพื้นฐานของความเข้าใจกัน เพื่อนำไปสู่ซึ่งความสันติภายในสังคมโดยรวม ตามความหมายของ คำว่า “อิสลาม”  การจัดตั้งชมรม ก็เพื่อให้การช่วยเหลือเด็กกำพร้าและด้อยผู้โอกาส เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตาสนบัญญัติเบื้องต้น เป็นศูนย์ประสานงานกับหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและประสานงานแกผู้ประสบภัยทางธรรมชาติต่างๆ

*****ประธานชมรมมุสลิมสัมพันธ์เบตง กล่าวอีกว่า สำหรับงาน  YATEEM BETON อย่าปล่อยให้หนู (เด็กกำพร้า) เดียวดาย ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 16 แล้ว และได้หยุดกิจกรรมไป 1 ปี จากวิกฤตการณ์ covid-19  ซึ่งการมอบทุนการศึกษาให้เด็กกำพร้าในครั้งนี้ ทางชมรมมุสลิมสัมพันธ์เบตงจัดหาทุน เพื่อมอบให้เด็กกำพร้าภายในเขตอำเภอเบตงและพื้นที่ใกล้เคียง โดยได้มอบทุน  จำนวนทั้งสิ้น 150 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท  เพื่อเป็นการเยียวยาจิตใจ และให้กำลังใจแก่เด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบและขาดผู้ดูแลอุปการะส่งเสีย ให้มีจิตใจที่เข้มแข็งและตั้งใจเรียนหนังสืออย่างเต็มความสามารถ เพื่อนำความรู้มาใช้ต่อยอดการศึกษาในอนาคต เพื่อเป็นขวัญเเละกำลังใจให้เเก่เด็กๆ และเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น ในโอกาสนี้ขอให้เด็กๆ มีความสุขความเจริญ ได้รับริซกีที่บารอกัตเเละเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตต่อไป

*****“ท้ายนี้ต้องขอขอบคุณผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา , เทศบาลเมืองเบตง , เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ , อบต.ยะรม , อบต.ตาเนาะแมเราะ , อบต.อัยเยอร์เวง , โรงเรียนเทศบาล 3    มูลนิธิศรัทธาชน ร้านเบตงมินิมาร์ท ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของทางชมรมมาโดยตลอด”

เจษฎา สิริโยทัย/รายงาน