8 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

สำนักงานประชาส้มพันธ์จังหวัดแพร่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการประชาสัมพันธ์

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ กิจกรรมสร้างทีม PR PHRAE ตามโครงการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 2566 ซึ่งทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่จัดขึ้นที่ห้องสักทอง โรงแรมแม่ยมพาเลส ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ หรือด้านอื่นๆ ให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดแพร่ ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืน ตามประเด็นหลักการพัฒนาจังหวัดแพร่ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า “แพร่เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เกษตรปลอดภัย ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ ท่องเที่ยวยั่งยืน”

*****นายอธิชัย ต้นกันยา ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่กล่าวว่า ในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มีกลุ่มเป้าหมายจากตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดแพร่ หน่วยงานละ 2 คน และอื่นๆรวม 50 คน กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เรื่อง “แนวโน้มและทิศทางการประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยว” โดยนายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่ , การบรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่อง “แนวคิดและเทคนิคทำสื่อออนไลน์อย่างไรให้คนสนใจ” “เทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง และถ่าย VOO ด้วยสมาร์ทโฟน ” และการสร้างเครือข่าย “ทีมข่าวเล่าเรื่องเมืองแพร่” เพื่อส่งเสริมและยกระดับการประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์จังหวัดแพร่  โดยนายเกียรติศักดิ์ มั่งมี บล็อกเกอร์ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ แพร่รีวิว และประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่