6 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

รองผู้ว่าฯปทุมธานีประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดครั้งที่ 3

*****ปทุมธานี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผวจ.ปทุมธานี ประธานการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 3 (ไตรมาสที่ 3 ) ปีงบประมาณ 2566 โดยที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดปทุมธานีเป็นไปตามแผน

*****พร้อมทั้งแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและพฤติมิชอบ ของจังหวัดปทุมธานี และร่วมกันพิจารณารายละเอียดการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับอำเภอ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม / รายงาน