6 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรม “ปลูกป่า ปล่อยปลา 99,999 ตัวคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ ต่อลมหายใจให้เรา”

*****มหาสารคาม..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม ประธานเปิดกิจกรรม “ปลูกป่า ปล่อยปลา คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ ต่อลมหายใจให้เรา” โดยมี นายโฆษิต เหล่าสุวรรณ ประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน  นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม และผู้นำองค์กรภาคเอกชน สมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม  เข้าร่วมกิจกรรม

***** โดยหอการค้าไทยมีนโยบายให้หอการค้าทั่วประเทศ ปลูกต้นไม้ร่วมกัน 10,000 ต้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี หอการค้าไทย หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม จึงได้จัดกิจกรรม “ปลูกป่า ปล่อยปลา  99,999 ตัว คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ ต่อลมหายใจให้เรา” ขึ้น เพื่อสร้างธรรมชาติให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ลดภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นตัวการทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก ช่วยให้เกิดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งต้นไม้ที่นำมาปลูกในวันนี้ ได้แก่ ต้นยางนา และต้นทองอุไร ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีความสวยงาม เติบโตง่าย ทนแล้งได้ดี เป็นร่มเงาได้มาก  ส่วนต้นยางนา  มีประโยชน์ ด้านระบบนิเวศน์ ช่วยฟอกอากาศ กำบังลม ให้ความชุ่มชื่น ควบคุมอุณหภูมิในอากาศ  ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน โดยเฉพาะในพื้นที่แก่งเลิงจาน ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแลนด์มาร์คอีกแห่งของจังหวัด เป็นสถานที่พักผ่อนของคนมหาสารคาม  การสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้น ณ แก่งเลิงจาน จะทำให้ชาวมหาสารคามได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง