6 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ผู้ว่าฯนครนายกทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศล เพื่อสมทบทุนค่าอาหาร และจัดซื้ออุปกรณ์กายภาพบำบัดและอุปกรณ์อาชีวบำบัดแก่ผู้พิการ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

*****นครนายก..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายบัญชา  เชาวรินทร์  ผวจ.นครนายก ประธานทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศล ที่ศาลาพรมสุธีวัดช้าง อ.บ้านนา จ.นครนายก มีพระครูโสภณนาคกิจ เจ้าคณะอำเภอบ้านนา เจ้าอาวาสวัดช้าง เป็นประธานสงฆ์ โดยมีนายบรรพต รัตนเกตุ   นอภ.บ้านนา  พลตรีหญิงปิยนุช รัตนวิชัย ประธานกรรมการดำเนินงานมูลนิธิ ฯ พร้อมคณะให้การต้อนรับ

******ทั้งนี้เพื่อสมทบทุนค่าอาหาร และจัดซื้ออุปกรณ์กายภาพบำบัดและอุปกรณ์อาชีวบำบัดแก่ผู้พิการ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน สาขานครนายก (บ้านรื่นสุข) ต.ป่าขะ อ.บ้านนา เป็นหน่วยงานแรกในประเทศไทย ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรฯ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 รับให้อยู่ในพระอุปถัมภ์ ในปี พ.ศ.2527 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเด็กพิการตาบอดซ้ำซ้อน เป็นสถานที่อยู่อาศัยให้การอุปการะฝึกกายภาพบำบัดและอาชีวบำบัด ฝึกทักษะทางสังคม เพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ปัจจุบันมีคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ ในการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศลครั้งนี้ ได้เงินบริจาคทั้งสิ้นจำนวน 3,100,671.31 บาท