8 ธันวาคม 2023
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

สุดปลื้มอดีตข้าราชการครู ผู้สื่อข่าวรุ่นใหญ่แห่งเมืองแพร่ “มณี ม่วงทอง” คว้ารางวัลสื่อมวลซนที่ส่งเสริมทางพระพุทธศาสนา เข้ารับพระราชทานรางวัล “เสาเสมาธรรมจักร” ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาในปี 2567

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ออกประกาศกระทรวงวัฒนธรรม ลงวันที่10 สิงหาคม 2566เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2566 ความว่า ตามที่ คณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2566 ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 มีมติเห็นชอบผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2.2 ของคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ที่ 169/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2566 จึงประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2566 ดังนี้ (มีทั้งหมด 10ประเภท)

*****ในส่วนของจ.แพร่ มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน 2ราย รายแรกอยู่ในประเภท 7 ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย 1. พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ เจ้าอาวาสวัดร่องฟอง ต.ร่องฟอง อ.เมืองแพร่ ผอ.ร.ร.บวรวิชชาลัย วัดร่องฟอง ฯลฯ และรายที่ 2 ประเภท 8 สื่อมวลซนที่ส่งเสริมทางพระพุทธศาสนา ฯลฯ  นางมณี ม่วงทอง จังหวัดแพร่  ผู้สื่อข่าว นสพ.ไทยรัฐ/ไทยรัฐออนไลน์/ไทยรัฐทีวี ผู้สื่อข่าวสยามท้องถิ่น/บรรณาธิการ On line News

*****สำหรับนางมณี ม่วงทอง เป็นอดีตข้าราชการครู ขณะรับราชการ ทำงานเป็นผู้สื่อข่าว นสพ.ไทยรัฐ ประจำ จ.แพร่ เป็นอาชีพเสริม ทำให้เป็นที่รู้จักของผู้คนในพื้นที่เป็นอย่างดี หลังเกษียณอายุราชการ ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวเป็นหลัก ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยเฉพาะข่าวด้านวงการศาสนา นางมณี ให้ความสำคัญเป็นพิเศษนำเสนอข่าวทุกมิติ รวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวของวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง มีการนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง กระทั่งได้ความเมตตาจาก พระโกศัยเจติยารักษ์ ดร.รองเจ้าคณะ จ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ให้ข้อมูลในการเสนอข่าวเป็นอย่างดี สร้างคุณประโยชน์ในวงการศาสนาจนได้รับรางวัลในที่สุด โดยผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จะเข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาในปี 2567 ต่อไป