8 ธันวาคม 2023
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

นอภ.เมืองมหาสารคาม นำส่วนราชการ ดำเนินโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร

*****มหาสารคาม..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอเมืองมหาสารคาม นำหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และสมาชิก อส. อำเภอเมืองมหาสารคาม ดำเนินโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร น้อมนำเเนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พร้อมขับเคลื่อนนโยบาย “ที่ว่างสร้างอาหาร” ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เเละ “กิจกรรมบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” โดยวันนี้เป็นกิจกรรมเปิดพื้นที่แปลงใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม มีการปลูกผักกาด ต้นมะละกอ ข้าวโพด เเละต้นเเค เพื่อเป็นการลดรายจ่ายในการประกอบอาหารของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เเละเเบ่งปันให้เเก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ