16 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

อธิบดีกรมศิลปากร ประธานเปิดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “พื้นนคราเมืองร้อยเอ็ด”เพื่อประมวลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวกับความเป็นมาของชื่อบ้านนามเมือง

*****ร้อยเอ้ด..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ประธานเปิดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “พื้นนคราเมืองร้อยเอ็ด” ที่ศูนย์บริการและส่งเสริมสุขภาพประชาชนสระสิม ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพลใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

*****ในการเสวนาในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือ ระหว่างกรมศิลปากรและเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อประมวลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวกับความเป็นมาของชื่อบ้านนามเมืองร้อยเอ็ด รวมถึงยังเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ และส่งเสริมการรับรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ในการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ร้อยเรื่อง เมืองร้อยเอ็ด” เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดีของจะงหวัดร้อยเอ็ด ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดิน จนกระทั่งเป็นแหล่งผลิต ข้าวหอมมะลิอันเลื่องชื่อของไทย

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ