6 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

กาชาดมหาสารคาม ส่งมอบบ้านพักอาศัย ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและราษฎรยากจน

*****มหาสารคาม..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม ส่งมอบบ้านพักอาศัย ตามโครงการกาชาดร่วมใจ สร้างบ้านพักอาศัย ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและราษฎรยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายอำเภอวาปีปทุม สมาชิกเหล่ากาชาด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย และผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมในพิธีส่งมอบ

*****ทั้งนี้ อำเภอวาปีปทุม ได้คัดเลือกบ้านพักอาศัยของผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและราษฎรยากจน ที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน สมควรได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษและคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามกำหนด ประกอบด้วย น.ส.ยงค์ วาจารี บ้านเลขที่ 440 หมู่ที่ 10 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โดยได้ก่อสร้างบ้านพักอาศัยใหม่ 1 หลัง งบประมาณสนับสนุน 80,000 บาท และ นายยอดยิ่ง ปองไป บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 10 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โดยก่อสร้าง ซ่อมแซม บ้านพักอาศัยใหม่ 1 หลัง งบประมาณสนับสนุน  30,000 บาท และมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค จากภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและราษฎรยากจน ได้มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงแข็งแรง เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น