8 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

เจ้าประคุณสมเด็จธงชัย ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จอำเภอเมืองนนทบุรี

*****นนทบุรี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 18 ก.ย.66 โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ สถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จอำเภอเมืองนนทบุรี  ภายในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีโดยนายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอเมืองนนทบุรี กล่าวรายงานว่า อาคารศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จอำเภอเมืองนนทบุรี หลังนี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรีหลังเดิม ได้ใช้งานมานานกว่า 30 ปีมีสภาพเก่าชำรุดทรุดโทรม

*****อีกทั้งพื้นที่ใช้สอยครับแคบ ไม่สามารถรองรับและให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการในแต่ละวัน ที่มีประมาณ 300-400 คน จึงมีความจำเป็นที่จะจัดให้มีส่วนบริการแบบเบ็ดเสร็จประจำอำเภอเมืองนนทบุรีขึ้น เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนอย่างน้อย 22 หน่วยงาน โดยได้รับอนุมัติงบประมาณจากกรมการปกครอง เพื่อก่อสร้างอาคารแห่งใหม่ขึ้นยกระดับการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพเป็นต้นแบบการออกแบบอาคารราชการในการบูรณาการภาครัฐต่างๆให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจรในการเดินทางมาเพียงครั้งเดียว เพื่อเป็นต้นแบบศูนย์ราชการสะดวกกรมการปกครองสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่าย โดยศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จอำเภอเมืองนนทบุรี เป็นอาคาร 5 ชั้นพื้นที่ใช้สอย 9,531 ตารางเมตร เริ่มก่อสร้างวันที่ 8 มิถุนายน 66 สิ้นสุดสัญญา 6 พฤษภาคม 68 ค่าก่อสร้าง 80.9 ล้านบาท