6 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

รองนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสตูล ร่วมต้อนรับสมาคมมัคคุเทศก์รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย จำนวน 44 คน นำโดย Mr  Clement Liang Chow Ming นายกสมาคมมัคคุเทศก์ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย

*****สตูล..นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล นายสามารถ  เจริญฤทธิ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสตูล นายสามารถ ดอล่าห์ รองนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสตูล ร่วมต้อนรับสมาคมมัคคุเทศก์รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย จำนวน 44 คน นำโดย Mr  Clement Liang Chow Ming นายกสมาคมมัคคุเทศก์ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 66ทั้งนี้สมาคมมัคคุเทศก์ รัฐปีนัง จัดกิจกรรมศึกษาดูงานใน จ.สตูล ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2566 เพื่อศึกษาด้านประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยว และ การพัฒนาท่องเที่ยวของจ.สตูล โดยมีคณะศึกษาดูงานเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เนื่องจากรัฐปีนังและ จ.สตูล มีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์อย่างยาวนานกับท่านตวนกูเด็น (พระยาภูมินารถภักดี อดีตเจ้าเมืองสตูล) ในการศึกษาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าเยี่ยมชม

*****พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ คฤหาสน์กูเด็น สำรวจอุทยานแห่งชาติในจ.สตูล และบ่อน้ำพุร้อนต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูลเพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใน จ.สตูลไปให้คนปีนังและประเทศมาเลเซียได้เข้าเที่ยวใน จ.สตูล โดยทางสมาคมมัคคุเทศก์รัฐปีนัง หวังว่าการศึกษาดูงานังกล่าวนี้จะทำให้คณะศึกษาดูงานได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวในจ.สตูลเป็นอย่างดี และสามารถประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจ.สตูลให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียมากยิ่งขึ้น