4 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ถอดบทเรียน “ฮอยอัน” เมืองมรดกโลกเวียดนาม ผลักดัน “แพร่เมืองแห่งตุง” สร้างอัตลักษณ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน ด้วยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทุกภาคส่วน

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชุติเดช มีจันทร์ ผวจ.แพร่ เผยว่า จังหวัดแพร่กำหนดแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยขับเคลื่อนผลักดันให้เมืองแพร่ เป็นเมืองแห่งตุง ซึ่งตุงถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของวัฒนธรรมล้านนา ด้วยความเชื่อว่า ตุงเป็นเครื่องบูชา เพื่ออุทิศถวายเป็นพุทธบูชา อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ตนเองในภพนี้หรือภพหน้า การถวายตุงยังเป็นการสะเดาะเคราะห์ ให้หลุดพ้นจากสิ่งอกุศลที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว ฯลฯ

*****จังหวัดแพร่จึงขอเชิญชวนทุกหน่วยงานสนับสนุนตุงมงคล และ จัดระดับตกแต่งตุง ตามอาคารบ้านเรือน สถานที่ราชการ และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดแพร่ ให้นักท่องเที่ยว ได้มาบันทึกภาพความทรงจำ พร้อมทั้งจัดการประกวด ทาง Facebook Fanpage เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วม ของชาวเมืองแพร่ ในการขับเคลื่อนและผลักดันเมืองแพร่ เป็น เมืองแห่งตุง โดยเฉพาะ วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2566 จังหวัดแพร่กำหนดจัดงาน  Phrae Street Craft Festival 2023  ได้จัดประดับตกแต่งตุงอย่างสวยงาม ที่บริเวณกาดเมกฮิมคือ เทศบาลเมืองแพร่ เพื่อให้พี่น้องประชาชน คนเมืองแพร่และนักท่องเที่ยว ได้มาถ่ายภาพ ความสวยงามของตุงเมืองแพร่

*****”ความสำเร็จของการส่งเสริมการท่องเที่ยว ของเมืองฮอยอันประเทศเวียดนามซึ่งเป็นเมืองมรดกโลก ที่ผู้คนจากทั่วโลกให้ความสนใจไปเที่ยวชม มาจากความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ทุกภาคส่วนนำไปสู่การท่องเที่ยวที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน”ผวจ.แพร่กล่าว