8 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

นายอำเภอกันทรลักษ์ ประชุมหารือเตรียมเปิดประตูเหล็กเพื่อการท่องเที่ยวปราสาทพระวิหาร หลังปิดมานานขาดรายได้จากการท่องเที่ยว

*****ศรีสะเกษ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ ประธานประชุมหารือการเปิดประตูเหล็กเพื่อการท่องเที่ยวปราสาทพระวิหาร โดยมีทหาร ตำรวจ ผู้แทนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ผู้แทน อบต.เสาธงชัย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง  ทั้งนี้นายสุกิจ กล่าวว่า ตามที่อำเภอกันทรลักษ์ มีมติที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารอำเภอ และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ เมื่อวันที่ 28 ก.พ.66 เห็นชอบเสนอขอให้รัฐบาลไทยและกัมพูชาพิจารณาเปิดประตูเหล็กให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชมปราสาทพระวิหารจากชายแดนไทยฝั่งผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ตำบลเสารงชัย อำเภอกันทรลักษ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้แก่ประขาชนในพื้นที่

rbt

*****นายอำเภอกันทรลักษ์ กล่าวอีกว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เมื่อปลายปี 2565 กรมสนธิสัญญา กระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางมาตรวจราชการร่วมกับทางจังหวัดศรีสะเกษและอำเภอกันทรลักษ์ ตนจึงได้นำเรียนกรมสนธิสัญญาว่า ทุกภาคส่วนของอำเภอกันทรลักษ์ มีความต้องการที่จะให้มีการเปิดประตูเหล็กให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ขึ้นเที่ยวชมปราสาทเขาพระวิหารจากทางฝั่งไทยที่จุดชมวิวผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์

*****ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาเปิดประตูเหล็กเพื่อการท่องเที่ยวปราสาทพระวิหารของรัฐบาลไทยและกัมพูซาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ ทางจังหวัดได้สั่งให้อำเภอกันทรลักษ์ประชุมหารือ หาข้อมูล ปัญหา อุปสรรค รวมถึงประโยชน์ในการเปิดประตูเหล็กเพื่อการท่องเที่ยวปราสาทพระวิหาร เพิ่มเติมรายงานจังหวัด เพื่อนำเสนอรัฐบาลพิจารณาต่อไป” นายสุกิจ กล่าว.

ณัฐธรชนม์  สิริโชติสกุล / รายงาน