16 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ คัดเลือกเมนูอาหาร ประจำอำเภอและจังหวัด เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย

*****กาฬสินธุ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางศิรดา มะลาสาย วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วย ประธานสภาวัฒนธรรม อำเภอ ทั้ง 18 อำเภอ ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือพิจารณาเสนอคัดเลือกเมนูอาหารถิ่น ประกอบด้วยอาหารคาว อาหารว่าง และอาหารหวาน เพื่อคัดเลือก ให้เป็นเมนูอาหาร ระดับจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ

*****ทั้งนี้นางศิรดา กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับ อาหารถิ่น สูู่มรดกทางวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย ( Thailand best local food)  “The Lost Taste” ประจำปี พ ศ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลเมนูอาหารถิ่น ที่กำลังจะเลือนหาย ยกระดับ พัฒนา สร้างสรรค์ เป็นอาหารถิ่นของจังหวัด และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ เผยแพร่องค์ความรู้ และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ของประเทศ ตลอดจนนำเสนอเมนูอาหารที่สร้างสรรค์ จากอาหารพื้นบ้าน เพิ่มมูลค่าอาหาร ต่อยอดวัตถุดิบ ที่เป็นสมุนไพรจากชุมชน ให้สามารถนำเสนอใน มิติของความแตกต่าง แปลกใหม่ และเป็นสากล ตลอดเล็งเห็นถึงโอกาสในการปลูกฝังค่านิยม การรับประทานอาหาร ที่ปรุงจากอาหารพื้นบ้าน แก่เยาวชน รุ่นใหม่สืบไป “

*****วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์   กล่าวต่อว่า โดยทาง วัฒนธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนิน ขั้นตอนดังนี้ เริ่มจากแต่งตั้งคณะกรรมการการระดับจังหวัด ประกาศเปิดรับสมัครเมนูอาหารระดับจังหวัด ประชุมพิจารณาคัดเลือกเมนูอาหารถิ่น ให้เหลือประเภทละ 3 เมนู (อาหารคาว อาหารว่าง และอาหารหวาน) ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่ ร่วมโหวต สุดยอดเมนูอาหาร ผ่านสื่อสารทุกช่องทาง และจังหวัดเตรียมความพร้อมขับเคลื่อน ร่วมกับเครือข่าย หาร้านจำหน่าย รสชาติที่หายไป  ” The Lost Tast”ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2567 นี้

*****ในที่ประชุม ได้มีประธานสภาวัฒนธรรม ของแต่ละอำเภอ ได้เสนอเมนูอาหารของแต่ละอำเภอ มาอย่างหลากหลาย เช่น นายสมบูรณ์ นาสาทร ประธานวัฒนธรรมอำเภอหนองกุงศรี เสนอเมนูอาหาร แจงผักสะอ้อย ก้อยหน่อหวาย ของว่างเสนอ ข้าวเกรียบมะม่วงมหาชนก และไอศครีม ของหวานเสนอบ่ายโบกบักม่วงน้อย และมีประธานสภาวัฒนธรรมแต่ละอำเภอ ได้ร่วมกันเสนอเมนูอาหารที่หลากหลาย เช่นอำเภอกุฉิ นารายณ์ เสนอแกงอ๋อมหอยจูบ อำเภอนาคูเสนอ ลาบหวาย ตำเมี่ยงนาคู ข้าวเม่ากะทิสด เป็นต้น

สมบูรณ์  นาสาทร/รายงาน