16 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

หารือสอดส่องโครงการรัฐ

*****กาฬสินธุ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 20 มิ.ย.67 ที่ห้องผาเสวย ชั้น2ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล รองประธานธรรมภิบาล จังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยนายชาญยุทธ โคตะนนท์ ที่ปรึกษา และ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประชุมอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อร่วมพิจารณาคัดเลือก แผนงาน โครงการ ที่จะลงพื้นที่สอดส่องประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อดำเนินการคัดเลือกโครงการ ตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของจังหวัดกาฬสินธุ์ และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566 และโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2566 ที่ไม่ได้อยู่ในแผนการสอดส่อง และอยู่ในแผนการสอดส่อง แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

*****นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล รองประธานธรรมาภิบาล กล่าวว่า แผนการลงพื้นที่สอดส่องโครงการ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ จะแบ่งคณะกรรมการออกเป็น3กลุ่ม โดยแยกออกตรวจตามอำเภอต่างๆ ทั้งเช้าและบ่าย และได้กำหนด การลงพื้นที่ในห้วงเดือน กรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2567 ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล โครงการชลประทาน แขวงทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และในส่วนของอำเภอ การคัดเลือกโครงการ ในการลงพื้นที่สอดส่องนั้น จะร่วมกันพิจารณาโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงานที่สูง หรือเป็นโครงการที่มีลักษณะความเสี่ยงสูง เป็นโครงการที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง หรือส่งผลกระทบ โดยตรงต่อประชาชน รวมถึงโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้าเป็นโครงการที่ดำเนินการในหลายพื้นที่ และก่อนที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลแต่ละชุดจะดำเนินการลงพื้นที่นั้น ทางธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ จะทำหนังสือส่งไปยังองค์กรและหน่วยงานต่างๆที่ได้งบประมาณในการก่อสร้างล่วงหน้า ก่อนวันลงพื้นที่

*****นอกจากนั้น นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า วัตถุประสงค์ หลัก ที่มีการลงพื้นที่ในครั้งนี้ คือการคัดเลือกโครงการ ที่ได้รับงบประมาณของปี 2567 ที่จะออกตรวจทั้งสิ้นจำนวน 16 โครงการ โดยแบ่งคณะกรรมการออกเป็น 3 กลุ่ม มีทั้งงบประมาณที่สนับสนุนจากท้องถิ่น งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด และงบพัฒนาจังหวัด จะเริ่มออกตรวจในเดือนกรกฎาคม เพื่อให้โครงการเหล่านี้ ได้รับการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดความคุ้มค่า ได้ประโยชน์สูงสุดจากประชาชน และได้กำหนด เป็นตารางวันเวลาเรียบร้อยแล้ว ในเดือนกรกฎาคม และมีบางโครงการไปถึงเดือนสิงหาคม ที่เป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ของทางหลวงชนบท และของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ซึ่งคณะใหญ่จะออกไปร่วมตรวจด้วย โครงการอื่นๆเราได้แบ่งออกเป็น 3 สาย แต่ละสายก็ตรวจในพื้นที่ของตัวเองที่รับผิดชอบ คาดว่าจะได้ประโยชน์ ที่คุ้มค่ากับงบประมาณแผ่นดิน

สมบูรณ์  นาสาทร /รายงาน