16 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด และคณะ ลงพื้นที่ บ้านหนองแสง ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัด ประจำปี 2567

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 20 มิ.ย.67 นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2567 พร้อมด้วย นางราณี วงศ์ลุน พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พันโท สังคม แสนวัง นายก อบต.โพธิ์สัย  ผู้แทน กอ.รมน.ร้อยเอ็ด ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงานขับเคลื่อนผู้นำกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) และนักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ ที่บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ผู้แทนนายอำเภอศรีสมเด็จ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวตำบลโพธิ์สัย ร่วมต้อนรับ เพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2567

***** นางราณี วงศ์ลุน พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า  กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดให้มีการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนชนดีเด่น ที่มีผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน สำหรับเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเชิดชูเกียรติและเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ทั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ประเภทที่ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประเภทที่ 2 ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชายและหญิง ดีเด่นระดับจังหวัด ประเภทที่ 3 ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่นระดับจังหวัด และ ประเภทที่ 4 ประเภทตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด

*****เพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2567 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านกระบวนการสร้างและพัฒนาผู้นำชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์ต่างๆของชุมชน อาทิ จากกลุ่มทอผ้าบ้านสนามชัย ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ต.โพธิ์สัย กลุ่มสานตระกล้าจากเส้นพลาสติก ต.โพธิ์สัย และผลิตภัณฑ์ พืช ผัก สวนครัว คู่ครัวไทย อีกหลากหลาย

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ