16 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน

*****กาฬสินธุ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วิหารคตพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ วัดประชานิยม อ.เมืองกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 21 มื.ย.67 นายรุจติศักดิ์ รังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ พสกนิกร นิสิต นักศึกษา นักเรียน คณะครู ร่วมพํรพร้อมเพรียง

****ขณะที่นางศิรดา มะลาสาย วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมมหามงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 เพื่อเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนที่เป็นพสกนิกรภายใต้พระบรมโพธิสมภารได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณษธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งการเจริญพระพุทธมนต์และการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิตนั้นมีมาแต่สมัยพุทธกาล โดยเชื่อว่าสามารถช่วยป้องกันภัยอันตรายทำให้เกิดความสุขสวัสดิ์ เมื่อผู้สวดมนต์สวดด้วยความเคารพที่ถึงพร้อมด้วยศรัทธาและแผ่เมตตา ทำให้ใจเป็นสมาธิจะเกิดอานิสงค์ทำให้ชีวิตมีความร่มเย็นเป็นสุข  ทั้งนี้ มีสถานศึกษา 8 แห่งเข้าร่วม อาทิ ร.ร.อนุกูลนารี ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ร.ร.เมืองกาฬสินธุ์ ร.ร.เทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ร.ร.เทศบาล 7 เฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยนาฎศิลป์กาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

สมบูรณ์ นาสาทร/รายงาน