16 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

วธจ.แพร่จัดเส้นทางท่องเที่ยวฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลและชาติพันธุ์กะเหรี่ยงต.แม่เกิ๋ง

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล รองผวจ.แพร่ ประธานเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงตำบลแม่เกิ่ง ภายใต้โครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลและชาวกะเหรี่ยง โดยมีดร.ทัศนีย์ ดอนเนตร์ วัฒนธรรมจ.แพร่ กล่าวรายงาน เพื่อพัฒนาและผลักดันให้เกิดการต่อยอดทุนวัฒนธรรมเป็นพลังสร้างสรรค์ (soft power) ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนชาติพันธุ์ต้นแบบ ในงานมีการแสดงดนตรีพื้นเมือง การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์กะเหรี่ยง เยี่ยมชมบูธการสาธิตภูมิปัญญาชาติพันธุ์กะเหรี่ยง  การสาธิตการมัดมือสู่ขวัญ สาธิตขั้นตอนการทอผ้ากะเหรี่ยง สาธิตการตำครกกระเดื่อง

*****จากนั้นเดินทางไปอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย  เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำและลำห้วยหลายสาย ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนในพื้นที่ มีสัตว์ป่ามากมาย สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญภายในอุทยานฯ ได้แก่ – น้ำตกแม่เกิ๋งหลวง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สายน้ำไหลลงมาจากดอยแม่เกิ๋ง ผ่านหน้าผาหินสูงชันลดหลั่นกันลงมาคล้ายขั้นบันไดถึง 7 ชั้น และชมแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ (บ่อพระฤาษี) และพระธาตุดอยกลาง ตามตำนานเล่าว่า มีพระฤาษีมาบำเพ็ญตน ณ สถานที่นี้ และได้ตั้งจิตอธิษฐานภาวนาขอให้มีน้ำดับกระหาย จึงบังเกิดน้ำไหลออกมาจากซอกหินผาให้พระฤาษีได้ดื่มกิน ปัจจุบันเป็นบ่อน้ำธรรมชาติขนาดเล็กที่มีน้ำใสและเย็น ไหลซึมตลอดปี ชาวบ้านเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ สามารถรักษาโรคภัยได้

*****นอกจากนี้ยังเป็นบ่อน้ำที่ถูกนำเอาไปประกอบพิธีเสกทำน้ำพระพุทธมนต์อีกด้วย และไปกราบพระที่วัดสัมฤทธิบุญ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สร้างมานาน โดยมีพระครูวิจิตรธรรมสาธก เจ้าคณะอำเภอวังชิ้น เป็นเจ้าอาวาส นอกจากจะเป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในอำเภอวังชิ้นแล้ว วัดสัมฤทธิบุญ ยังมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาชื่อ โรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา รวมถึงสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแพร่ แห่งที่ ๑๔ ให้ประชาชนได้เข้ามา ฝึกจิต ปฏิบัติธรรมด้วย

*****หลังจากนั้นได้เดินทางไปที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา”แม่ฟ้าหลวง”บ้านแม่สิน ตั้งอยู่ ณ บ้านแม่สิน ม. 6 ตำบลแม่เกิ๋ง เป็นแหล่งเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติ โดยใช้วัตถุดิบในการย้อมสีผ้าจากธรรมชาติ เช่น เปลือกไม้ ครั่ง รากไม้ต่าง ๆ โดยนำมาย้อมฝ้ายเพื่อใช้ทอผ้าสำหรับนุ่งห้อม หรือส่งไปจำหน่าย นอกจากนี้ยังเป็นที่รวมกลุ่มของผู้มีฝีมือด้านจักสาน ที่อนุรักษ์สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษและไปกราบไหว้พระที่วัดพระธาตุพระกัปป์ เดิมเรียกว่า วัดศรีดอนมูลโต่งล้อม สันนิษฐานว่าสร้างมาพร้อมๆ กับพระธาตุแหลมลี่ อำเภอลอง ในสมัยก่อนวัดแห่งนี้มีพระมาจำพรรษาอยู่ แต่ไม่ได้อยู่ประจำ ทำให้สิ่งปลูกสร้างภายในวัดรวมถึงพระธาตุ   พระกัปป์ทรุดโทรมลงไป จนเมื่อปี 2518 หลวงพ่อครูบาสมจิตร ได้บูรณะเพื่อประโยชน์ทางพระพุทธศาสนา มีการรื้อฟื้นศาสนพิธีต่างๆ และมีพระสงฆ์เข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนา จนทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนในชุมชน