16 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

จัดใหญ่เทศกาลอาหารและผลไม้ของดีจังหวัดสตูล (Foods & fruits Festival) ประจำปี 2567

*****สตูล..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยวุฒิ บัวทอง ปลัดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนางปุณณานันท์ ทองหยู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ว่าที่พันตรียุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอควนโดน นายวริศ มาลินี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน และผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลควนโดน ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเทศกาลอาหารและผลไม้ของดีจังหวัดสตูล (Foods & fruits Festival) ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ตลอดจนกิจกรรมภายในงานให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมากห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

*****สำหรับกิจกรรมเทศกาลอาหารและผลไม้ของดีจังหวัดสตูล (Foods&fruits Festival) ประจำปี 2567 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2567 ณ ตลาดนัดดุสน ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในรูปแบบของกิจกรรมเทศกาลด้านอาหารและวัฒนธรรมที่สามารถกระตุ้นการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ โดยเน้นปัจจัยและศักยภาพที่มีอยู่ในพื้นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการนำผลไม้พืชเศรษฐกิจของจังหวัดสตูลออกมาจำหน่าย เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร เช่น จำปาดะ ทุเรียน กระท้อน และส้ม เป็นต้น ตลอดจนอาหารพื้นถิ่น ทั้งเมนูคาว -หวาน และการแสดงเพิ่มความบันเทิงให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน เป็นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานตามวันดังกล่าวด้วย