16 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ผู้ว่าฯสตูล ประธานประชุมโครงการยกระดับและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวคุณภาพสูงฝั่งอันดามัน (Premium Torism Andaman) กิจกรรมหลักส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าอันดามัน

*****สตูล..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา13.30น.วันที่ 5 ก.ค.67 ที่ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ศาลากลางจ.สตูล นายศักระ กปิลกาญจน์ ผวจ.สตูล ประธานประชุมโครงการยกระดับและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวคุณภาพสูงฝั่งอันดามัน (Premium Torism Andaman) กิจกรรมหลักส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าอันดามัน โดยมีนางปุณณานันท์ ทองหยู ท่องเที่ยวและกีฬาจ.สตูล นายทวีศักดิ์ แก้วสลำ. รองนายกอบจ.สตูล,นายสุรศักดิ์ สลีมีนประธานชมรมสื่อมวลชนจ.สตูลพร้อมหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนร่วมประชุม

*****ทั้งนี้จ.สตูลโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจ.สตูล กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจ.สตูล ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจ.สตูล และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อเป็นปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การค้าและบริการ และเป็นเครื่องมือสำคัญในการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม ได้แก่ เทศการอาหาร และของดีจ.สตูลระหว่างวันที่12-14 ก.ค.2567 ณ ตลาดนัดดุสน .ควนโดน, กิจกรรรมปั่นจักรยานชิงแชมป์ภาคใต้ “Satun Southern Bike 2024”ระหว่างวันที่ 3-4 ส.ค. 2567 ที่ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง และกิจกรรม Musical Run 2024 31 ส.ค.-1 ก.ย.2567 ณ สนามบินจ.สตูลโดยจ.สตูล มอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจ.สตูล วางแผนดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการยกระดับและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวคุณภาพสูงฝั่งอันดามัน (Premium Torism Anadman) กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าอันดามัน กิจกรรมย้อนวันวานเมืองเก่าสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยได้วางแผน กำหนดการจัดกิจกรรมฯ ในระหว่างวันที่ 2 – 6 ส.ค. 2567 โดยใช้พื้นที่ในเขตตัวเมืองสตูล อ.เมืองสตูล เป็นพื้นที่จัดงาน