16 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

“ปกรณ์ มหรรณพ” ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา รับฟังการบรรยายสรุป การดำเนินการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

*****สงขลา..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 ก.ค.67 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง นางสาวเสาวนีย์ จิระวุฒิกุล ที่ปรึกษาประจำกรรมการการเลือกตั้ง ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา รับฟังการบรรยายสรุป การดำเนินการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ปัญหาและอุปสรรค ในการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

*****โดยมี นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหารและพนักงานของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ ในการนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แนวทางการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา